O proxecto

Submitted by admin on Mar, 24/08/2021 - 11:01

O Proxecto Allure

É unha realidade que moito público adulto non utiliza recursos culturais debido a diferentes problemas de accesibilidade

Ligazón: Folleto informativo de ALLURE 

→ Este proxecto chámase ALLURE.

→ Este proxecto quere que a cultura sexa accesible para todas as persoas.

→ Este proxecto quere que todas as persoas aprendan en actividades culturais.

→ Con este proxecto as actividades culturais teñen información e recursos accesibles.

Imaxe fondo proxecto

Icona discapacidades

Persoas con discapacidade

Icona competencias comunicativas limitadas

Competencias comunicativas limitadas na lingua local

Icona falta coñecementos

Falta de coñecementos previos

Aplicacións Web

Aplicación de Información Cultural Accesible (Cultural Information Made Accessible - CIMA): 
Aplicación web orientada a ofrecer información en formatos accesibles (diferentes idiomas, textos, TTS, pictogramas, etc.) sobre cuestións básicas de uso do recurso cultural, tales como horas de apertura/peche (ou inicio/fin), dispoñibilidade de escaleiras mecánicas ou ascensores, carreiros accesibles para cadeiras de rodas, información en Braille, pictogramas, audioguías... sobre as pezas do museo, aseos accesibles, etc.

App para o deseño e uso de visitas adaptativas a espazos culturais.
A través dun proceso de "Design Thinking" ou "pensamento de deseño", preténdese o desenvolvemento e prototipado dunha aplicación capaz de xerar visitas adaptativas autoguiadas para espazos culturais. Pode consultarse o artigo publicado en Athena Research Book, Volume 2 (pp. 461-465) como contribución de acceso libre.

Informes e recomendacións sobre accesibilidade a recursos culturais en educación de adultos

Informes sobre a estado da arte e as necesidades da educación de adultos no uso de recursos culturais:
Trátase de identificar que se está facendo e que se necesita á hora de ofrecer e potenciar, desde os recursos culturais, actividades formativas para a educación de adultos, especialmente aqueles en risco de exclusión cultural. Pode consultarse o libro publicado por Allure na sección correspondente.

Boas prácticas e recomendacións:
Completo informe que analice en profundidade as mellores prácticas detectadas no informe previsto no apartado anterior, inclúa recomendacións de expertos e ofreza pautas de uso en contexto das aplicacións desenvolvidas. Pode consultarse o libro publicado por Allure na sección correspondente.