Recursos externos

Recursos externos e enlaces de referencia

1) RECURSOS XERAIS

→ Rede da Organización Europea de Museos - https://www.ne-mo.org/about-us/who-we-are/strategic-focus.html

→ Google Arts and Culture - https://artsandculture.google.com

 

2) FERRAMENTAS, MANUAIS, INFORMES E PUBLICACIÓNS

→ Pictogramas e recursos para a comunicación aumentativa e alternativa - https://arasaac.org/

→ Manual de accesibilidade para museos - Ibermuseos - http://www.ibermuseos.org/wp-content/uploads/2020/05/2019-zuniga-manual-de-accesibilidad-para-museos-per.pdf

→ Accesibilidade en museos. Manual de boas prácticas para profesionais e institucións - https://www.cedd.net/pt/documentacion/ver-seleccion-novedad/560664/

→ A accesibilidade dos museos: visións e perspectivas. Unha proposta de intervención en Galicia - https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27205/accesibilidad_museos.pdf

→ Kit de ferramentas e recursos para eventos inclusivos dos Días Europeos do Patrimonio - https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/2021-07/EHD%20Inclusive%20Events%20Toolkit.pdf

→ Voces da cultura - http://www.voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2018/10/FINAL-Brainstorming-report-SD7-Social-inclusion.pdf

 

3) OUTROS RECURSOS E WEBS DE ACCESIBILIDADE E INCLUSIÓN

→ Aula aberta (só dispoñible en castelán) - https://aulaabierta.arasaac.org/

→ Museo accesible - recursos xerais - https://www.culturaydeporte.gob.es/museosmassociales/otros-recursos/museo-accesible.html

→ Museos inclusivos - https://museosinclusivos.com

→ Instituto Internacional para os Museos Inclusivos - http://inclusivemuseums.org

→ Museos inclusivos do proxecto EPALE - https://epale.ec.europa.eu/en/content/inclusive-museums

→ Proxecto MELA (Museos Europeos na Era da Migración) - http://www.mela-project.polimi.it/

→ Inclusion e Democracia Cultural (ICOM) - https://icom.museum/en/our-actions/research-development/cultural-democracy-and-inclusion/

→ Proxecto Interreg COME-IN (Incrementar as capacidades dos museos de pequeno e mediano tamaño para facelos máis accesibles a un público máis amplio de persoas con diferentes discapacidades) - https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html

 

4) EDUCACIÓN PARA ADULTOS

→ Proxecto EPALE (Plataforma Electrónica para a Ensinanza de Adultos en Europa) - https://epale.ec.europa.eu

→ Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE) - http://sepie.es/educacion-adultos/index.html

 

5) ENLACES DE INTERESE DE ENTIDADES NOS PAÍSES EUROPEOS DO PROXECTO

a) Portugal

→ "Acesso Cultura" - https://acessocultura.org/

→ "Agenda Cultura Acessível" - https://www.cultura-acessivel.pt/

→ "Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente" - http://apcep.pt

b) España

→ Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE)  (SEPIE) - http://sepie.es/educacion-adultos/index.html